16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Marie Magdalény
Čtvrtek - Svátek sv.Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Sobota - Svátek sv. Jakuba, apoštola
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí, ve Vlaštovičkách od 17:00 hod. bude vystavená NS k adoraci a také možnost sv. smíření.
  • Ve čtvrtek, v Milostovicích od 17:00 hod. bude vystavená NS k adoraci a také možnost sv. smíření.
  • V sobotu jsme srdečně zváni k tradiční pouti ke sv. Anně. Mše svatá začne v 15:30 hod. a bude ji celebrovat o. Aleš Písařovic.
  • Sobotní večerní mše svatá ve Vlaštovičkách nebude z důvodu poutě k sv. Anně.