17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Gorazda a druhů
Středa – Památka sv. Marty
Pátek - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Sobota - Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Tento týden jsou mše jako obvykle, akorát nebude sobotní večerní mše svatá v Milostovicích, z důvodu děkanátní poutě na Cvilín, která začne v 18:00 hod.