22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Zahájení školního roku
Čtvrtek - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek - První pátek v měsíci
Sobota - Památka PM
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí (v Jarkovicích), a v sobotu ráno (v Jaktaři) nebudou mše svaté.
  • Ve středu zvu všechny školáky na mši svatou, při které budeme prosit DS o pomoc a sílu do nového školního roku. Školáci mohou využít i příležitosti ke sv. smíření.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne nebudu navštěvovat nemocné ze zdravotního důvodu.

  • Ve čtvrtek bude setkání na faře s dospělými, kteří přijmout sv. biřmování od 18:45 hod.
  • V sobotu budou večer v 19:00 hod. biřmovanci na faře.
    V sobotu bude večerní mše svatá ve Vlaštovičkách v 18:00 hod.
    Přihlášky do náboženství, si mohou vyzvednout v zákristii. První zahajovací hodina začne 10. září na faře. Příští neděli se upřesní ještě jednotlivé časy pro různé třídy.