21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Úterý – Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Čtvrtek - Památka sv. Moniky
Pátek - Památka sv. Augustina, biskupa a učitelé církve
Sobota - Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu v 18:30 hod. bude PASTORAČNÍ RADA na faře.
  • V sobotu bude v 9:00 hod. mše svatá ve Vávrovicích venku v rámci slavnosti, které pořádá obec.
  • V sobotu bude večerní mše svatá ve Milostovicích v 18:00 hod.
  • V sobotu v 19:00 hod. bude setkání s biřmovanci.
  • Přihlášky do náboženství si můžou rodiče vyzvednout v zákristii