23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Svátek Narození PM
Sobota - Jména PM
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Tento týden budou bohoslužby beze změny.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • Ve čtvrtek začne výuka katechismu, prosím rodiče do zákristie, abychom mohli upřesnit čas hodin.
  • V sobotu budou večer v 19:00 hod. biřmovanci na faře.

  • V sobotu bude večerní mše svatá ve Milostovicích v 18:00 hod.
  • Prosím, aby rodiče přihlásili děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání v zákristii i přesto, že chodí do církevní školy.
  • Příští neděli bude slavit dožínkovou mši svatou, jako poděkování za úrodu, zároveň bude čas pro farní kavárnu, a také požehnáme farní knihovnu.