24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Povýšení svatého Kříže
Úterý – Památka PM Bolestné
Středa – Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve čtvrtek v Milostovicích v kapli od 17:00 hod. bude vystavená NS k adoraci a také možnost sv. smíření.
  • Výuka katechismu na faře bude probíhat každý čtvrtek:
  • 3. – 5. třída od 13:30 – 14:15 hod.
  • 6.–9. třída od 15:15 – 16:00 hod.

  • V sobotu bude večerní mše svatá ve Vlaštovičkách v 18:00 hod.
  • Farní kavárna bude dnes a zároveň bude vždy každou druhou neděli v měsíci.
  • Dnes požehnáme prostory farní knihovny, která od dnešního dne bude slavnostně otevřena. Každou druhou neděli v měsíci bude možné si půjčovat knihy vždy po nedělní mši svaté (30 min.)