25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Středa – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 • ZMĚNY OD ŘÍJNA: sobotní večerní mše svatá bude v Jaktaři od 17:30 hod. + zpovídání po mši svaté – jako možnost přípravy na neděli (od 18:15 – 18:45 –dle potřeby).
 • Páteční zpověď od 17:00 – 17:30 hod. + adorace každý pátek po mši svaté 30 min. s možnosti PŘÍMLUVNÉ MODLITBY (tichá). Mimo první pátek.
 • Výuka katechismu – Čt 13:30 – 14:15; 15:00 – 15:45; 14:30 – 15:15
 • V sobotu bude večerní mše svatá ve Milostovicích v 18:00 hod.
 • BIŘMOVÁNÍ: – program
  V pátek – sv. zpovědi a po mši společná adorace
  V sobotu nácvik v 9:00 hod.
  V neděli přijetí svátosti biřmování při mši svaté v 9:30 hod.

 • V pondělí 28. 9. je slavnost sv. Václava mše svatá bude ve farním kostele v 17:30 hod. Jinak bude také mše svatá ve 14: 00 hod. v Domě nevidomých ve Vlaštovičkách.
  Farní pouť na Cvilín proběhne 3. října…..
 • Národní eucharistický kongres…….17. října v Brně
  Karmelitánské nakladatelství v Opavě na Dolním nám. 10 ……úterý 6. října