26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka
Úterý – Svátek sv. Michaela,Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek - Památka svatých andělů strážných
Sobota - Památka PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  • V pondělí o slavnosti sv. Václava budou mše svaté: ve 14:00 hod. v charitní kapli ve Vlaštovičkách a ve farním kostele v 17:30 hod.
    V úterý se začne malovat farní kostel, to znm. že mše svaté ve všední den budou ve farní kapli a příští neděli budou bohoslužby v kostele sv. Trojice.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne nebudu navštěvovat nemocné, ale až o týden později z důvodu rehabilitace.
  • V sobotu 3. října pojedeme na farní pouť na Cvilín: v 9:30 – růženec, 10:00 – mše svatá a po mši sv. uctění obrazu PM. Večerní sobotní mše svatá nebude.