27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli bude výměna růžencových lístků.
  • V úterý se otvírá na Dolním náměstí karmelitánské knihkupectví. Začíná se mši svatou v 17.30 hod. u sv. Vojtěcha a poté bude obchod slavnostně otevřen.
  • Ve všední dny budou mše svaté na faře (st, pá). V sobotu večerní mše svatá bude, už v kostele v 17:30 hod. a po mši svaté bude možnost sv. smíření.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.

  • Chtěl bych všem poděkovat, kdo pomohli připravit slavnost mše svaté u příležitosti přijetí svátosti biřmování.
  • Je možné si vyzvednout CD z fotkami ze mše svaté.
  • Příští neděli (druhá) je farní kavárna a zároveň bude otevřena farní knihovna.