28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek - Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Sobota - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

  • Dnes si můžete jít po mši svaté vypůjčit knihy do farní knihovny. Po mši svaté v 9:30 hod. se srdečně zváni na kávu.
  • Ve čtvrtek od 17:00 hod. bude vystavená NS v Milostovicích s možnosti sv. smíření. (třetí čtvrtek v měsíci)
  • V pátek začne adorace od 17:00 hod. a po večerní mši svaté půl hodiny od 18:00. bude příležitost k přímluvné modlitbě.
  • Sobotní večerní začnou ve farním kostele v 17:30 hod. s možnosti sv. smíření po mši svaté asi půl hodiny.

  • Příští sobotu bude svatba v 11:00 hod. Jiří Hon a Jana Havrlantová.
  • V neděli bude misijní neděle, bude se prodávat misijní koláč, misijní kalendáře atd. Prosím farnice, kdyby mohli něco dobrého na péct a přinést.
  • Je možné si vyzvednout CD z fotkami ze mše svaté.
  • Děkuji všem, kteří přišli uklidit kostel, vážím si toho.