Misijní neděle

18. října jsme při mši svaté slavili misijní neděli. Děti přinášely v průvodu k oltáři různorodé věci, prostřednictvím kterých jsme si připomenuli jednotlivé kontinenty. Všichni jsme společně v přímluvách prosili o požehnání pro ty, kteří mají nedostatek základních životních potřeb. Schola krásně zazpívala písně k tématu misií a samozřejmě proběhla i sbírka na misie: mnoho žen z naší farnosti přineslo vlastnoručně upečenou buchtu nebo ovocnou šťávu. V nabídce byly také drobnosti misijního díla. Každý si mohl vybrat podle svého přání a zaplatit libovolnou částku. Díky Vám všem, kteří jste se sbírky zúčastnili.

Jan Hanuš a Marie Černá