29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

  • Minulou neděli se vybralo 4050 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na osvětlení kostela. Dnešní finanční výtěžek jde na misie.
  • Ve pondělí od 17:00 hod. bude vystavená NS ve Vlaštovičkách s možnosti sv. smíření. (třetí čtvrtek v měsíci)
  • V pátek začne adorace od 17:00 hod. a po večerní mši svaté půl hodiny od 18:00. bude příležitost k přímluvné modlitbě.
  • Sobotní večerní začnou ve farním kostele v 17:30 hod. s možnosti sv. smíření po mši svaté asi půl hodiny.

  • V neděli bude misijní neděle, bude se prodávat misijní koláč, misijní kalendáře atd. Prosím farnice, kdyby mohli něco dobrého na péct a přinést.
    Nedělní přinášení sv. přijímání nemocným:, prosím nahlaste, kdo by měl zájem z jednotlivých obcí.
    Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás srdečně zve na přednášku PharmDr. Marie Zajícové na téma „HISTORIE OBJEVŮ ANALGETIK“ (léků proti bolesti). Přednáška se uskuteční v úterý 20. října 2015 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera.