RORÁTY

Srdečně zvu na rorátní mše svaté v adventní době, které nám pomohou prožít čas radostného očekávání na vánoce. Tématem jsou SKUTKY TĚLESNÉHO MILOSRDENSTVÍ, které svým životem ukazují svatí a svým svědectvím nás vybízejí, abychom je konali v naší době. Nenechme se ovládnou lenivosti a pojďme vyjít vstříc našemu Kristu a nechat se obdarovat jeho MILOSRDENSTVÍM, abychom mohli být milosrdní jako je milosrdný náš Otec v nebi.

Roráty budou každé úterý v 6.30 hod. a každou sobotu v 7.00 hod. ve farním kostele.