2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Úterý – Slavnost PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle – 3. adventní neděle – radostná

  • V úterý je slavnost PM počaté bez poskvrny dědičného hříchu (zasvěcený svátek) v 6:30 hod. jsou roráty. V konkatedrále v 18.00 hod. zahájí o. biskup mši svatou v naší diecézi rok milosrdenství.
  • Ve čtvrtek 10.12. budou HOVORY O VÍŘE na téma: MILOSRDENSTVÍ na faře v 18.45 hod.

  • Ranní rorátní mše svaté jsou zaměřené pro děti a budou vždy v úterý od 6.30 hod. a v sobotu od 7.00 hod. Téma skutky tělesného milosrdenství.
  • 18. 12. budu navštěvovat nemocné, kteří by chtěli přijmout svátosti na vánoce. (nenavštěvuji). Prosím nahlaste mi je v zákristii.