1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek - První pátek
Sobota - Památka PM
Neděle – 2. adventní neděle

  • Vyšlo nové číslo časopisu JARO.
  • Je možné si psát intence na první pololetí roku 2016.
  • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
  • Ranní rorátní mše svaté jsou zaměřené pro děti a budou vždy v úterý od 6.30 hod. a v sobotu od 7.00 hod. Téma skutky milosrdenství.
  • Mikuláška besídka se uskuteční v neděli 6. 12. v 15.00 hod. na faře. Prosím rodiče, kdyby dnes mohli přihlásit své dítě v zákristii.

  • Církevní základní škola sv. Ludmily srdečně zve na dny otevřených dveří. Škola v Hradci nad Moravicí zpřístupní své prostory ve čtvrtek 3. 12 a škola v Jaktaři v úterý 1. 12, vždy od 14 do 18 hod. Srdečně zveme rodiče a děti, zvlášť ty, které v příštím roce půjdou do první třídy.
  • Přednáška Kateřiny Lachmanové v pátek u sv. Vojtěcha na téma: Advent čas naděje.