3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 4. adventní neděle

  • Dnes je otevřena farní knihovna a KAVÁRNA.
  • V pátek 18. 12. budu navštěvovat nemocné, které jste mi nahlásili.
  • Chtěl bych povzbudit děti s rodiči, aby si našli čas a přišli na roráty. Každá příprava nás stojí nějaké úsilí.
  • V sobotu bude ministrantská schůzka.

 

  • Tento týden začnou rozšířené příležitosti na sv. zpověď + bohoslužby o vánocích (viz. Nástěnka).
  • Děkuji mládeži za prožitý krásný čas při setkání s sv. Mikulášem. Děkuji schole za přípravu na vánoce.
  • V úterý se uskuteční kolaudace sociálního zařízení.