PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ

Drazí farníci, udělejme si čas na sv. smíření a nechme se obdarovat Božím milosrdenstvím, nebojme se a neodkládejme, vždyť Ježíš žízní po našem srdci, neboť jej chce napojit svou láskou.

Čtvrtek 17. 12. od 17.00 – 18.00 hod. MILOSTOVICE
Pátek 18.12. od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod. JAKTAŘ
Sobota 19.12. od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod. JAKTAŘ
Neděle 20. 12. od 6.45 – 7.15 hod. a 8.15 – 9.30 hod. JAKTAŘ
Pondělí 21.12. od 17.00 – 18.00 hod. VLAŠTOVIČKY
Středa 23.12. od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod. JAKTAŘ