4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek - Štědrý den
Pátek - Slavnost Narození Páně
Sobota - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  • V pondělí se bude zpovídat od 17.00 – 18.00 hod. ve Vlaštovičkách.
  • V úterý bude poslední rorátní mše svatá v 6.30 hod. ve farním kostele.
  • Ve čtvrtek je Štědrý den – půlnoční bude ve 21.30 hod. v Jaktaři.
  • V pátek a v sobotu budou mše svaté jako v neděli. Jinak jsou mše svaté jako obvykle. Po mši svatá o Slavnost Narození Páně v 9.30 hod. vás zveme na zpěvy u Jesliček.
  • Sobotní večerní mše svatá nebude na svátek sv. Štěpána, ale v 18:00 hod. v Milostovské kapli se můžeme společně setkat na vánoční modlitbu a poté bude pohoštění před kapli.

  • Příští neděli je Svátek sv. Rodiny, při mši svaté v 9.30 hod. bude obnova manželských závazku pro manželské páry. A poté jste srdečně zváni na VÁNOČNÍ POSEZENÍ do kulturního sálu ve Vlaštovičkách v 15.00 hod., kde si společně můžeme zazpívat koledy, prosím všechny, kdy mohli vzít trochu cukroví.