3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Úterý – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Čtvrtek - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitelé církve
Neděle – 4. neděle v mezidobí

  • Ve středu po večerní mši svaté bude s rodiči dětí, které jdou k prvnímu svatému přijímání v 18.30 hod. na faře.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Milosrdenství a spásný Boží záměr
  • V sobotu bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA v 9.15 hod. na faře.
  • V neděli 31.1. bude farní KARNEVAL na faře v 15.00 hod. Srdečně zveme všechny děti.

  • Dnes ve stěbořickém kostele je koncert pod názvem „rozloučení s vánočním časem“ v 15.00 hod. pod vedením Karla Kostery. Vystoupí chrámový sbor Opava a Stěbořice, pěvecký sbor Opava a opavský chlapecký sbor.
  • Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve, na postní duchovní obnovu na téma „Buďte milosrdní jako váš Otec.“ Sejdeme se 6. února 2016 v 8.00 na mši svaté. Tentokráte mši svatou nebudeme slavit v Kapli sv. Kříže, ale v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Obnovu povede P. Petr Smolek. Bližší informace jsou na plakátcích.