4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý 2.2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
Středa 3.2. – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Pátek 5.2. - Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Sobota 6.2. - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Neděle 7.2. – 5. neděle v mezidobí

  • V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu mše svatá bude ve farním kostele 17.30 hod. Prosím, přineste si k požehnání své svíce.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Milosrdenství a utrpení.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • Je první pátek. Po večerní mši svaté bude společná adorace.
  • V sobotu bude ráno v 7.00 hod. mše svatá za úmysly farníků.

  • Příští neděli se po mši svaté v 9.30 hod. setkám se dětmi, které jdou k prvnímu sv. přijímání na faře.
  • Příští neděli vyjde časopis JARO.
    Dnes (31. 1.) je farní KARNEVAL na faře v 15.00 hod. Srdečně zvu všechny děti.