5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Pátek - Křížová cesta – děti
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

  • Příští neděli je sbírka na opravu našeho kostela.
  • Ve středu začíná postní doba, bude se udělovat popelec. Tento den je den přísného postu od masa a újmy – jednou dosyta se najíst. Udělejme si čas.
  • Každý pátek budou v naší farnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v 17.00 hod. Tento pátek se budou modlit děti naší farnosti. Nedělní křížová cesta začne v kostele v 15.00 hod. a budeme prosit společně za obec JAKTAŘ.
  • Příští neděli zveme všechny do FARNÍ KAVÁRNY a také je otevřená farní knihovna.

  • Vzadu si můžete vzít farní časopis JARO.
    Dnes po mši svaté se setkám na faře s dětmi, které jdou k prvnímu sv. přijímání.