1. POSTNÍ NEDĚLE

Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

  • Dnes v neděli bude v 15.00 hod. ve farním kostele KŘÍŽOVÁ CESTA za obec Jaktař s prosbou o milosrdenství.
  • Tento týden jsou jarní prázdniny. Nebude mše svaté ve čtvrtek a v sobotu, v pátek v Jaktaři ANO. Ostatní dny jako obvykle.
  • Ve středu budeme rozjímat nad 2 skutkem duchovního milosrdenství: POUČOVAT NEZNALÉ (místo pátku).
  • Ve čtvrtek nebudou HOVORY O VÍŘE.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu SENIOŘI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.