POSTNÍ REKOLEKCE

Srdečně zveme na postní farní rekolekci, která začne v pátek večerní mši svatou a bude pokračovat v sobotu. Rekolekci nás bude provádět Mons. Adam Rucki, biskupský vikář.
TÉMA: BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Pátek 11. března: – farní kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři 17:30 hod. – mše svatá
18:15 – 19.00 hod. – Adorace + sv. smíření

Sobota 12. března: – na faře
8:30 hod. – ranní modlitba
8:45 hod. – 1. promluva
10:00 hod. – 2. promluva
11:15 hod. – Adorace před Nejsvětější Svátosti (na faře)
- Oběd (každý doma)
14:30 hod. – 3. promluva
15:15 hod. – Adorace před Nejsvětější Svátosti + možnost sv. smíření (v kostele)
16:00 hod. – Mše svatá (v kostele)

Rada: – je dobré mít sebou Písmo sv. a poznámkový blok