4. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - FARNÍ REKOLEKCE
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ – POMÁZÁNÍ NEMOCNÝCH

  • Ve středu při mši svaté budeme rozjímat nad 5 skutkem duchovního milosrdenství: ODPOUŠTĚT URÁŽKY.
  • . Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.křížovou cestu OTCOVÉTento pátek povedou
  • Farní rekolekce proběhne v sobotu 12. března na faře, kterou povede Mons. Adam Rucki.

  • Udělování svátosti pomazaní nemocných: O 5. neděli postní 13. března při mší svaté v 9.30 hod. se bude udělovat sv. pomazání nemocných. Prosíme všechny farníky, kteří by chtěli přijmout tuto svátost, ať přijdou a využijí svátosti smíření před mši svatou od 8.45 – 9.30 hod. K této svátosti může přistoupit pokřtěný člověk, který je vážně nemocný anebo má starší věk.
  • Příští neděli je druhá v měsíci, srdečně zve do farní kavárny a také knihovny.
  • 24 HODIN PRO PÁNA: Děkuji všem, kteří se zúčastnili celodenní adorace.