7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pátek - Památka PM Fatimské
Sobota - Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: DUCH SVATÝ – CHARISMATA A DARY
  • V sobotu bude ministrantská schůzka v 9.15 hod. na faře.
  • V sobotu 14. 5. se uskuteční pouť k PM Opavské, Matce Milosrdenství v 18.00 hod. bude celebrovat mši svatou generální vikář Mons. Martin David v kostele sv. Vojtěcha a po mši svaté se půjde průvodem do konkatedrály (projde se svatou bránou) a bude následovat májová pobožnost.
  • V sobotu z důvodu této poutě nebude u nás svatodušní vigilie ve 20.00 hod.

  • Májové pobožnosti: Během měsíce se budeme v modlitbě obracet k PM, Matce milosrdenství, po mši svaté budou probíhat májové pobožnosti (budeme číst od Kateřiny Lachmanové – O Milosrdenství). Vyzývám rodiny, aby se společně modlili růženec.
  • Příští neděli zveme farníky na vaječinu, která se uskuteční na farní zahradě v 15.00 hod. Prosím vezměte sebou si dvě vajíčka.