SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Neděle –9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod. Od 16.30 hod. bude vystavená NS k adoraci a také se bude zpovídat. Po mši svaté půjdeme eucharistickým průvodem kolem kostela a budeme žehnat světu.
  • Ve čtvrtek nebude výuka náboženství. Nebudou ani HOVORY O VÍŘE.
  • 2. června ve čtvrtek budu zkoušet děti, které jdou k prvnímu sv. přijímaní.