11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle –12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí od 17. 00 hod. je možnost adorace a sv. smíření před mši svatou ve Vlaštovičkách a stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
  • V sobotu 18. 6. proběhne v konkatedrále jáhenské svěcení v 9.30 hod.
  • PODĚKOVÁNÍ: všem za noc kostelů, za vedení, program, účast na jednotlivých částech programu, za modlitby, zpěvy, občerstvení atd.
  • V neděli 26. 6. proběhne poutní mše svatá v našem kostele ke cti naších patronů sv. Petra a Pavla. Odpoledne v 14:30 hod. začneme farní den adorací v kostele a poté od 15.00 hod. se přesuneme na farní zahradu, kde bude pokračovat program.