9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce PM
Neděle – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

  • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
  • PRVNOKOMUNIKANTI: ve čtvrtek v hodině náboženství proběhne zkoušení; v pátek od 16.00 hod. proběhne sv. zpověď i pro rodiče; v sobotu bude nácvik od 9.00 hod.
  • V pátek po večerní mši svaté budu společná adorace.
  • V sobotu bude ráno v 7.00 hod. mše svatá k PM Neposkvrněnému Srdci.
    Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. prožijeme událost prvního přijímání děti, které se připravovali.