24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Jména PM
Úterý – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa – Svátek Povýšení sv. kříže
Čtvrtek - Památka PM Bolestné
Pátek - Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle –25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve čtvrtek v Milostivicích je adorace od 17.00 hod. a také sv. smíření v zákristii.
  • V sobotu také se uskuteční svatba: Dan Batka a Lenka Jankovská v 11.00 hod.
  • Příští neděli 18. 9. mládež farnosti nás seznámí s Krakovem. Společně povídají o světovém setkání mladých a budu to doprovázet prezentací fotek. v 15.00 hod. na faře.
  • Prosím ty, kteří se vypraví na farní pouť na Cvilín pěšky z Úvalna anebo potřebují odvoz, ať se napíšou na papír vzadu v kostele. Potřebujeme si udělat přehled zájmu, ať se to může zorganizovat. Jede se 1. 10. a pojede se na kole, auty a popřípadě i pěšky.