VÝUKA KATECHISMU

Drazí rodiče, zde je přehled hodin pro výuku katechismu pro tento školní rok 2016/2017. Prosím přihlaste děti i přes možnosti všech možný kroužku. Bděte nad svým dítětem, ať rozvíjí dar víry a zakouší radost, že Bůh je láska a milosrdenství.

  • Výuka KATECHISMU: bude probíhat ve čtvrtek.
    13.45 – 14.20 hod. – 3. třída;
    14.30 – 15.10 hod. – 4. – 6. třída
    15.15 – 16.00 hod. – 7. – 9. třída
    pátek – 18.30 – 1915 hod. – středoškoláci (co 14 dnů). Začíná se 16. září.