28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana XXIII., papeže
Pátek - Památka Sv. Markéta Marie Alacoque, panny
Sobota - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Neděle – SLAVNOST SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, HL. PATORONKY SLEZSKA

  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. Téma: 4. –5. kap. Smysl vášnivé lásky, panenství, širší rámec vztahů rodiny.
  • V pátek bude katechismus pro sš v 18.30 hod. Téma: PÍSMO SVATÉ
  • 23. října proběhne misijní neděle (prosíme maminky upéct něco dobrého pro tzv. misijní koláč). Budou se prodávat i různé drobné věci na podporu misii.