31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Středa – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Čtvrtek - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Pátek - první pátek
Sobota - sobotní památka PM
Neděle – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V úterý na slavnost všech svatých bude mše svatá v 17.30 hod. ve farním kostele.
  • Ve středu na všechny věrné zemřelé budou mše svaté: Milostovice v 7.00 hod.;
    Jarkovice v 8.00 hod.; Jaktař v 17.30 hod.
  • Výuka katechismu jako obvykle.
  • První pátek – po mši svaté bude společná adorace po večerní mši svaté.
  • V sobotu bude ráno mše svatá v 7.00 hod. na vaše úmysly.