2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Antonína, opata
Středa – Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Sobota - Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Neděle – 3. neděle v mezidobí – votivní mše za jednotu

  • Od středy začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím pamatujme ve svých modlitbách.
  • V pondělí bude adorace ve Vlaštovičkách od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.
  • V čtvrtek bude adorace v Milostovicích od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. na faře. kap. 9 – spiritualita rodiny
  • 18. ledna ve středu v 18.30 hod. bude setkání s rodiči děti, které tento rok půjdou k prvnímu sv. přijímání.

  • Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na přednášku otce Jana Larische Th.D. „Ostravsko-opavská diecéze aneb kulturně-dějinná rozmanitost místní církve v historických souvislostech“ Přednáška se uskuteční v úterý 24. 1. 2017 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera.