3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Středa – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sobota - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Neděle – 4. neděle v mezidobí

  • Od středy probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím pamatujme ve svých modlitbách.
  • Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na přednášku otce Jana Larische Th.D. „Ostravsko-opavská diecéze aneb kulturně-dějinná rozmanitost místní církve v historických souvislostech“ Přednáška se uskuteční v úterý 24. 1. 2017 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera.
  • Ve středu proběhlo setkání s rodiči dětí, které přistoupí k prvním sv. přijímání. První svaté přijímání proběhne 10. června 2017.
  • Ve středu 1. února proběhne PASTORAČNÍ RADA na faře v 18.30 hod.