4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sobota - Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Neděle – 5. neděle v mezidobí

  • Ve středu 1. února proběhne PASTORAČNÍ RADA na faře v 18.30 hod.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • Ve čtvrtek je svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU večerní mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod. a přineste si sebou svíčky k požehnání.
  • Ve čtvrtek jsou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: TEOLOGIE MANŽELSTVÍ
  • První pátek, po večerní mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání a také bude adorace před NS.
  • MARIÁSNKÁ SOBOTA: budu sloužit na úmysly farníků a po mši budou litanie k PM.
  • Příští neděli po mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.