2. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí – Výročí dne zvolení papeže Františka
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

  • Příští neděli křížová cesta bude v Jarkovicích v 15.00 hod.
  • Ve čtvrtek od 17.00 hod. v Milostovicích bude možnost adorace a také sv. smíření.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu MLÁDEŽ. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
  • V sobotu 18. 3. bude duchovní rekolekce s farní mládeži na Cvílíně v domečku od 8.30 hod.