Obnova ducha sedmi statečných

V sobotu 18. 3. jsme se my, sedm statečných členů našeho spolča, vydali na Cvilín, kde jsme se duchovně obnovovali v čele s otcem Petrem. Celý den byl zaměřený na porozumění modlitbě a evangeliu postní doby. Měli jsme možnost jít ke zpovědi či rozjímat nad Písmem Svatým.

Duchovní obnovu jsme zakončili mší svatou. Děkujeme otci Petrovi, který vedl duchovní obnovu a bratřím františkánům, kteří nám umožnil prožít rekolekci v nádherných prostorách.

Marunka Hanušová :)