4. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

  • Příští neděli bude v 15.00 hod. křížová cesta ve farním kostele za FARNOST.
  • V pondělí v 17.00 hod. je možnost adorace a také sv. smíření před večerní mši svatou ve Vlaštovičkách.
  • Ve čtvrtek 30. 3. budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Cíl manželství a svátostná povaha manželství.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu TATÍNKOVÉ. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
  • 31. 3. v pátek budu navštěvovat nemocné, které nenavštěvují na první pátek a přijímají svátosti pouze před svátky. Prosím o nahlášení nemocných v zákristii.

  • V sobotu (první v měsíci) budu sloužit mši svatou v 7.00 hod. za úmysly farníků.
  • Hromadné udělování sv. pomázání nemocných proběhne příští neděli 2. 4. při mši svaté v 9.30 hod. Budu zpovídat od 8.45 hod.
  • Příští neděli bude ministrantská schůzka po mši svaté.