3. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Sobota - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

  • Příští neděli křížová cesta bude v 15.00 hod. ve farním kostele za obec Vávrovice, Palhanec, Karlovec.
  • V pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence PM mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod.
  • V úterý jsou na faře MODLITBY OTCŮ v 19.00 hod.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu MAMINKY. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.
  • 24 HODIN PRO PÁNA: v pátek od 15.00 hod. celodenní adorace před NS, v kostele se vystaví do 19.00 hod. Od 19.00 – 15.00 hod. bude adorace probíhat ve farní kapli. rozpis po hodině.
  • V sobotu 25. 3. je slavnost Zvěstování Páně mše svatá je v 7.00 hod.