5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Sobota – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • V pondělí od 17.00 hod. je výstav NS a možnost sv. smíření ve Vlaštovičkách.
  • Ve čtvrtek od 17.00 hod. je výstav NS a možnost sv. smíření v Milostovicích.
  • Ve čtvrtek po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání rodičů děti, které jsou k prvnímu sv. přijímání.
  • V sobotu 20. května slavíme v kapli ve Vlaštovičkách poutní mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého v 9.00 hod.
  • V neděli při mši svaté v 9.30 hod. budou pokřtěné dvě holky ze 4. třídy církevní školy.
  • První svaté přijímání proběhne v neděli 28. 5. v 9.30 hod. A také tu neděli v 15.00 hod. proběhne biskupské svěcení Mons. Martina Davida, generálního vikáře v katedrále.