6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

 

Čtvrtek – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Pátek – Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

  • Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod.
  • První svaté přijímání proběhne příští neděli 28. 5. v 9.30 hod.
  • Noc kostelů proběhne 9. června v pátek, prosím o modlitbu.
  • V neděli v 15.00 hod. proběhne biskupské svěcení Mons. Martina Davida, generálního vikáře v katedrále.