3. neděle velikonoční

27.4. pondělí – 17:30 Vlaštovičky – !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28.4. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ

29.4. středa – 17:30 Jaktař – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

30.4. čtvrtek – 17:30 Milostovice – !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

——-– 7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

1.5. pátek – 17:30 Jaktař,

2.5. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

3.5. neděle – 7:15 Jaktař – 4. neděle velikonoční

——-9:30 Jaktař – 4. neděle velikonoční

Postupné navyšování počtu účastníků stanovené ústředním krizovým štábem:

Od 27. 4. – max. 15 účastníků bohoslužby

Od 11. 5. – max. 30 účastníků

Od 25. 5. – max. 50 účastníků

Od 8. 6. bez omezení počtu účastníků bohoslužby