nedělní bohoslužba v rodině a zrušené akce

Milí spolubratři kněží a jáhni,

v předvečer další velikonoční neděle zasílám přílohou připravenou nedělní Modlitbu v rodině, kterou můžete nabídnout svým farníkům.

 

Připojuji také několik dalších informací, které se týkají plánovaných akcí.

Z důvodu trvajícího omezení počtu účastníků bohoslužeb byla zrušena Diecézní pouť rodin spojená s poutí za povolání plánovaná na sobotu 9. května na Mariha Hilf. Prosím, abyste o tom své farníky informovali a předali náš pozdrav rodinám ve farnosti. https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4639–diecezni-pout-rodin-za-duchovni-povolani-se-9–kvetna-na-maria-hilf-neuskutecni.html

Ze stejného důvodu se ani o tři dny později 12. května neuskuteční Pouť kněží na stejném poutním místě. Její konání bude pravděpodobně přesunuto do vhodného termínu po prázdninách.

Po dlouhém zvažování bylo zrušeno letošní konání Diecézního setkání mládeže v Krnově. Dá-li Pán uskuteční se setkání na stejném místě v roce 2022, tzn. rok před Světovým setkáním mládeže v Madridu. https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4640–diecezni-setkani-mladeze-biscup-2020–v-krnove-se-rusi-akce-se-odklada-na-rok-2022.html

S přáním požehnaných velikonočních dnů

 

+ Martin David

pomocný biskup – generální vikář

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní náměstí 3172/1

728 02 Ostrava 1