SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů.

MŠE SVATÉ ZATÍM BUDU SLOUŽIT BEZ ÚČASTI LIDU NORMÁLNĚ V KOSTELE V TU STANOVENOU DOBU, A TU INTENCI, KTERÁ JE NAPSÁNA. JEDINCE VPUSTÍM, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SI DALI ÚMYSL NA MŠI SVATOU, V TUTO DOBU, NEBO I V JAKOUKOLI JINOU LZE PŘISTOUPIT K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, KE ZPOVĚDI, K POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, ROZHOVORU. (PO DOMLUVĚ TELEFONEM 737 618 613, NEBO MEILEM – h.mir@seznam.cz – I V JINOU DOBU)

KOSTEL BUDE CELÉ DNY OTEVŘEN PO MŘÍŽ ((plus mínus)) – OD 10:00 DO 18:00 POZOR NESHLUKUJTE SE!!.

13.4. pondělí – 7:15 Jaktař!!!!!! – pondělí v oktávu velikonočním.

14.4. úterý –

15.4. středa – 17:30 Jaktař – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

16.4. čtvrtek – – 7:00!!!!!!!!!! Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – TENTOKRÁT NEBUDE.

17.4. pátek – 17:30 Jaktař,

18.4. sobota –

19.4. neděle – 7:15 Jaktař – 2. neděle velikonoční ((Božího milosrdenství))

———————9:30 Jaktař – 2. neděle velikonoční ((Božího milosrdenství))