NA ŽÁDOST PŘÍCHOZÍCH NA MŠI SVATOU BYLA PROVEDENA ZMĚNA ČASU MŠE SVATÉ SOBOTNÍ VIGILE – Z 20:00 NA 18:00.