4. neděle velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách.

4.5. pondělí – 17:30 Vlaštovičky – od 17:00 zpověď a adorace

5.5. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ

6.5. středa – 17:30 Jaktař – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – mše svatá ze dne.

7.5. čtvrtek – 17:30 Milostovice – od 17:00 zpověď a adorace

-––– —–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – mše svatá ze středeční památky sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

8.5. pátek – 17:30 Jaktař – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

9.5. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

10.5. neděle – 7:15 Jaktař – 5. neděle velikonoční

—–9:30 Jaktař – 5. neděle velikonoční

 

PO mších svatých BUDOU v měsíci květnu LITANIE k Panně Marii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

ROZHODNUTÍM plenárního zasedání ČBK byla do seznamu vyhlášených sbírek letošního roku doplněna sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům, která se má uskutečnit o 6. neděli velikonoční 17. 5. 2020. Přestože v této době se ještě pravděpodobně nebudou konat bohoslužby v plném rozsahu, prosíme, abyste podle možností farnosti do této sbírky přispěli.

Pandemie nepochybně poznamená i hospodaření farností, přesto jsou místa, kde jsou na tom lidé mnohem hůře a naši pomoc potřebují. Sbírku odešlete na číslo účtu Biskupství ostravsko-opavského.

Stejně tak proběhne i Svatodušní sbírka na Charitu, která během pandemie odvedla spoustu práce a bez podpory mnoha dárců se neobejde. Tuto sbírku odesílejte na účet Diecézní charity.