5. neděle velikonoční.

11.5. pondělí – 17:30 Vlaštovičky

12.5. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ

13.5. středa – 17:30 Jaktař

14.5. čtvrtek – 17:30 Milostovice – svátek sv. Matěje, apoštola

——-– ——-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

15.5. pátek – 17:30 Jaktař –

16.5. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

17.5. neděle – 7:15 Jaktař – 6. neděle velikonoční, sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

—————–9:30 Jaktař – 6. neděle velikonoční, sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

18.5. pondělí – 17:30 Vlaštovičky – MŠE svatá ze svátku bude 18. května v kapli sv. Jana Nepomuckého JEMUŽ je kaple zasvěcená.

PO mších svatých BUDOU v měsíci květnu LITANIE k Panně Marii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

ROZHODNUTÍM plenárního zasedání ČBK byla do seznamu vyhlášených sbírek letošního roku doplněna sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům, která se má uskutečnit o 6. neděli velikonoční 17. 5. 2020. Přestože v této době se ještě pravděpodobně nebudou konat bohoslužby v plném rozsahu, prosíme, abyste podle možností farnosti do této sbírky přispěli.

Pandemie nepochybně poznamená i hospodaření farností, přesto jsou místa, kde jsou na tom lidé mnohem hůře a naši pomoc potřebují. Sbírku odešlete na číslo účtu Biskupství ostravsko-opavského.

Stejně tak proběhne i Svatodušní sbírka na Charitu, která během pandemie odvedla spoustu práce a bez podpory mnoha dárců se neobejde. Tuto sbírku odesílejte na účet Diecézní charity.