Ohlášky ze 17. neděle v mezidobí

  • V sobotu 25. 7. proběhla tradiční pouť ke sv. Anně u její kaple nad Jaktaří. Pán Bůh zaplať všem, kteří se jí zúčastnili!
  • Příští neděle je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence.
  • Příští neděli se také uskuteční farní kavárna na faře v Jaktaři po mši svaté. Bude rovněž možnost zapůjčit si knihy z farní knihovny. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Ve farnosti Jaktař proběhne příměstský tábor pro děti od 3. 8. do 7. 8. Podrobnosti a informace k přihlašování jsou na nástěnce. Děti z obou farností jsou srdečně zvány.
  • Pán Bůh zaplať všem, kteří darovali květiny ze svých zahrad do našich kostelů. V průběhu celého léta je můžete i nadále nosit a to na Jaktaři nejlépe ve středu přede mší sv. a v pátek v Kateřinkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 7. do 2. 8. 2020