Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

  • Dnes je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence. Po mši svaté bude na faře v Jaktaři farní kavárna a možnost půjčit si knihy v knihovně. Jste co nejsrdečněji zváni.
  • Tento týden probíhá příměstský tábor pro děti na jaktařské faře. Účastníky můžeme doprovázet svou každodenní modlitbou.
  • V pondělí 3. 8. se uskuteční u opavských minoritů v kostele sv. Ducha slavnost Porcinkule. Slavnostní mše sv. budou slouženy v 7:00, 8:00 a 17:00 hod. Po splnění obvyklých podmínek je možnost získat plnomocné odpustky.
  • Pátek tohoto týdne je první v měsíci. Ve čtvrtek a v pátek budou tedy probíhat návštěvy nemocných. Jste zváni přihlásit své příbuzné, známé nebo sousedy, kteří by měli zájem.
  • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 8. do 9. 8. 2020