Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

  • V našich farnostech proběhl příměstský tábor. Pán Bůh zaplať všem, kteří ho připravili! Jaktařská schola dnes odjíždí na své soustředění, vyprošujeme jim Boží požehnání a krásný a plodně strávený čas.
  • Ve čtvrtek bude v kostele minoritů fatimská pobožnost. Podrobnosti jsou na nástěnkách.
  • V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek, proto by se měl každý věřící katolík, který nemá nějakou překážku, účastnit mše svaté. V Kateřinkách bude mše sv. jako obvykle v 8:00 hod. a na Jaktaři je přidána v 17:30 hod. Podle tradice se dnes světí byliny a květiny. Můžete si je tedy přinést a budou po mši sv. posvěceny.
  • Příští neděle je třetí nedělí v měsíci. V obou farních kostelích bude měsíční sbírka na opravy.
  • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 8. do 16. 8. 2020